Skip to main content

FAQs

​​​​​​Những Câu Hỏi Chúng Tôi Nghe Nhiều Nhất

 

Làm thế nào để tôi yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để làm đơn yêu cầu phiếu bầu-qua-thư một lần hoặc trở thành một cử tri nhận phiếu bầu-qua-thư thường xuyên.


Tôi làm mất hoặc làm hỏng phiếu bầu-qua-thư của tôi, làm thế nào để tôi có một phiếu bầu thay thế?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để yêu cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế.


Tôi có thể ngưng nhận phiếu bầu mẫu gửi qua bưu điện và/hoặc xem phiếu bầu mẫu trực tuyến được không?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để ngưng nhận phiếu bầu mẫu gửi qua bưu điện.


Tôi muốn bỏ phiếu tại phòng phiếu của tôi, và cần biết địa điểm. Tôi có thể tìm địa chỉ ở đâu?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm phòng phiếu của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm phòng phiếu của mỉnh sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri mới của chúng tôi.


Tôi thấy rằng địa điểm phòng phiếu của tôi đã thay đổi - tại sao phòng phiếu bị di chuyển?

Ở California, không có phòng phiếu cố định. Các địa điểm có thể thay đổi từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác. Lý do phổ biến nhất cho sự thay đổi của địa điểm phòng phiếu là do trụ sở đó không còn cung cấp dịch vụ là một phòng phiếu.


Làm thế nào để tôi ghi danh bỏ phiếu, xác nhận việc ghi danh hiện có, hủy bỏ việc ghi danh, hoặc cập nhật việc ghi danh của tôi?

Qúy vị có thể xác nhận việc ghi danh của mình bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri mới của chúng tôi. Quý vị cũng có thể ghi danh bỏ phiếu, cập nhật việc ghi danh của quý vị hoặc tìm hiểu thêm về việc ghi danh cử tri ở phần ghi danh cử tri dễ sử dụng trên trang mạng của chúng tôi.


Làm thế nào để tôi xác nhận rằng phiếu bầu của tôi đã đã được đếm?

Quý vị có thể xác nhận nếu phiếu bầu của quý vị đã được đếm bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri mới của chúng tôi (xác nhận việc ghi danh cử tri của quý vị).


Làm thế nào để tôi biết được các viên chức dân cử của tôi là ai?

Quý vị có thể sử dụng công cụ tỉm kiếm theo khu vực của chúng tôi để xem các viên chức dân cử của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm các viên chức dân cử của quý vị bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri mới của chúng tôi (xác nhận việc ghi danh cử tri của quý vị).


Tôi đã nhận được các cuộc gọi và thư liên quan đến chính trị tại nhà mình. Từ đâu mà họ lấy được thông tin của tôi?

Thông tin này có thể nhận được từ các nguồn khác nhau, bao gồm danh sách cử tri. Luật Tiểu Bang hiện hành cho phép dữ liệu ghi danh cử tri có thể lấy được cho các mục đích nghiên cứu chính trị hoặc học vấn, chính quyền, bầu cử.


Cuộc bầu cử kế tiếp là khi nào?

Cuộc bầu cử kế tiếp theo được lên kế hoạch là Bấm vào đây để xem Thông Tin Bầu Cử sắp tới.


Tôi cần làm gì nếu tôi không thấy các câu hỏi ở đây mà tôi cần được trả lời?

Quý vị có thể truy cập phần FAQs bổ sung bằng cách chọn các chủ đề khác nhau từ danh sách danh mục ở phía trên của trang này, hoặc liên hệ chúng tôi trực tiếp để được giúp đỡ thêm.