Nhảy đến nội dung

Press Releases

Bầu Cử CA, Quận Orange Chứng Nhận Kết Quả của Cuộc Tổng Tuyển Cử

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020 ở Quận Orange có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất trong một Cuộc Bầu Cử Tổng Thống kể từ năm 1964

SANTA ANA, CA – Ngày 25 Tháng Mười Một, 2020 – Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley vừa chứng nhận các kết quả chính thức của Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống, được tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.

Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Mười Một, 2020 – Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng Mười Một, 2020. Việc kiểm toán so sánh phiếu bầu là không bắt buộc theo quy định của luật California, và được tiến hành bổ sung cho việc đếm phiếu tay một phần trăm của các khu bầu cử.

Clone of Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro cho Kết Quả cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống

Việc kiểm toán bổ sung cho phiếu bầu sẽ được thực hiện để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA - Ngày 8 Tháng Mười Một, 2020 – Quận Orange sẽ tổ chức kiểm toán giới hạn rủi ro bắt đầu vào Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng Mười Một, 2020. Việc kiểm toán so sánh phiếu bầu là không bắt buộc theo quy định của luật California, và được tiến hành bổ sung cho việc đếm phiếu tay một phần trăm của các khu bầu cử.

Thông Điệp gửi đến Cử Tri Quận Orange: Nếu Quý Vị Dự Định Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Thì Hãy Lên Kế Hoạch Trước; Ngày Bầu Cử là Ngày Cuối Cùng để Bỏ Phiếu, Không phải là Ngày Đầu Tiên

Có nhiều lựa chọn đã được diễn ra trong gần 30 ngày để cho phép cử tri có nhiều thời gian để lên kế hoạch trước cho việc bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 31 Tháng Mười, 2020 – Sở Ghi Danh Cử Tri nhấn mạnh sự khuyến khích rằng các cử tri hãy bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử (Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020) nếu có thể. Ngày Bầu Cử là ngày cuối của khoảng thời gian bỏ phiếu 30 ngày, là khoảng thời gian đã đem đến cho cử tri nhiều lựa chọn để bỏ phiếu tại nhà, hoặc đích thân đến bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử để tránh sự tắc nghẽn.

Trung Tâm Bầu Cử ở Westminster Tạm Thời Đóng Cửa để Điều Tra Một Kiện Hàng Đáng Nghi Ngờ

Hiện đang điều tra một kiện hàng đáng nghi ngờ được để bên ngoài một Trung Tâm Bầu Cử do Sở Ghi Danh Cử Tri Điều Hành

SANTA ANA, CA - Thứ Bảy, Ngày 31 Tháng Mười, 2020 vào khoảng 3:50 giờ chiều, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange nhận được báo cáo rằng có một kiện hàng đáng nghi ngờ được để bên ngoài Tòa Nhà Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Westminster ở Thành Phố Westminster (là địa điểm của một Trung Tâm Bầu Cử). Nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử, các cử tri, và phiếu bầu đã được di tản và an toàn. Một cuộc điều tra thực tế đang được diễn ra và Sở Cảnh Sát Westminster yêu cầu công chúng tránh xa vùng lân cận của khu vực.

Các Trung Tâm Bầu Cử Bị Ảnh Hưởng Bởi Hỏa Hoạn Trước Đây sẽ Mở Cửa theo Lịch Trình vào Ngày Mai

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu phải đóng không sử dụng do Hỏa Hoạn Silverado và Blue Ridge cũng được đưa vào hoạt động trở lại.

SANTA ANA, CA – Ngày 29 Tháng Mười, 2020 – Một vài địa điểm Trung Tâm Bầu Cử đã bị ảnh hưởng bởi việc di tản bắt buộc gần đây trong khu vực Hỏa Hoạn Silverado và Blue Ridge. Mặc dù bị ảnh hưởng gần đây, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ vẫn mở cửa các trung tâm bầu cử ở tất cả các địa điểm này như đã lên lịch trình trước đây vào ngày mai, Ngày 30 Tháng Mười, 2020 lúc 8 giờ sáng và các địa điểm này bao gồm:

Các Trung Tâm Bầu Cử trong khu vực di tản bắt buộc trước đây:

Bầu Cử CA, Quận Orange Mở Rộng Việc Bỏ Phiếu Lưu Động Gần Các Khu Vực Hỏa Hoạn để Trợ Giúp cho Cử Tri

Việc bỏ phiếu lưu động sẽ cung cấp các sự lựa chọn thuận tiện để đích thân đến bỏ phiếu, nhận một phiếu bầu thay thế, hoặc gửi phiếu bầu vào thùng đựng phiếu cho các cử tri phải nhanh chóng di tản do hỏa hoạn.

SANTA ANA, CA –Ngày 29 Tháng Mười, 2020 – Để giải quyết vấn đề Hỏa Hoạn Silverado và Blue Ridge gần đây, Sở Ghi Danh Cử Tri đang lên lịch bổ sung thêm các ngày bỏ phiếu lưu động để hỗ trợ cho những ai bị ảnh hưởng bởi lệnh di tản và cần sự trợ giúp trong việc bỏ phiếu. Giờ đây có thêm ba địa điểm được bổ sung cho việc bỏ phiếu lưu động vào cuối tuần này, với tổng cộng bốn địa điểm sẽ sẵn sàng trong toàn Quận.

Hủy Bỏ Sự Kiện Trung Tâm Bỏ Phiếu Di Động do Hỏa Hoạn Silverado

Địa điểm bỏ phiếu bị ảnh hưởng do lệnh sơ tán tình nguyện.

SANTA ANA, CA – Ngày 27 Tháng Mười, 2020 – Sự kiện trung tâm bỏ phiếu di động vào hôm nay, được lên lịch từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều tại Nhà Thờ các Thánh Hữu Ngày Sau của Jesus Christ, 9801 Newport Ave., Santa Ana, đã được hủy bỏ vì lệnh sơ tán do vụ hỏa hoạn Silverado.

Địa điểm này thuộc khu vực sơ tán tình nguyện do Hỏa Hoạn Silverado và liên quan đến tuyến giao thông có thể cản trở các nguồn hỗ trợ vào các khu vực bị ảnh hưởng.

Bốn Thùng Đựng Phiếu Bầu Hiện Nay Phải Đóng Không Sử Dụng Do Hỏa Hoạn Silverado và Blue Ridge

Các thùng đựng phiếu bầu bị ảnh hưởng do lệnh di tản bắt buộc.

SANTA ANA, CA – Ngày 27 Tháng Mười, 2020 – Bốn thùng đựng phiếu bầu đã phải đóng không sử dụng vì hậu quả của lệnh di tản do Hỏa Hoạn Silverado và Blue Ridge.

Việc Sử Dụng các Thùng Đựng Phiếu Bầu Chính Thức của Quận

Nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức - việc thu nhận phiếu bầu của bên thứ ba thì được cho phép, nhưng cử tri phải chỉ định một người khác thay mặt cho họ để gửi trả phiếu bầu.

SANTA ANA – Ngày 12 Tháng Mười, 2020 – Gần đây có những báo cáo về việc các nhóm quảng bá về những thùng đựng phiếu bầu không chính thức là các thùng đựng phiếu không có liên quan đến các cuộc bầu cử của Quận Orange, CA. Trong một số trường hợp, họ quảng bá những thùng đựng phiếu này là "chính thức" hoặc "bảo mật.” Luật tiểu bang nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức, không được cho phép.