Nhảy đến nội dung

Hãy Tham Gia Vào Đội Ngũ của Chúng Tôi

Thời Gian Tuyển Dụng Đã Kết Thúc

Hiện nay, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange không còn nhận đơn xin việc làm cho vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng. Quý vị có quan tâm đến các cơ hội tuyển dụng trong tương lại không? Hãy bấm vào bên dưới để được bổ sung vào danh sách những người có quan tâm về điều này. 

Nếu Quý Vị Có Bất Kỳ Câu Hỏi Nào

Hãy liên hệ với Nhóm Phụ Trách Tuyển Dụng Hôm Nay!

Hãy email cho chúng tôi tại [email protected]